Privacy

Welkom op (de https://liftmeupactie.be “Site”). Wij begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze Site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot die gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door (collectiefliftmeupactie.be , “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

verwijst naar alle informatie die identificeerbaar is of kan worden gebruikt om de persoon waarop dergelijke informatie betrekking heeft te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sofi-nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (d.w.z. zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet verbonden is met een geïdentificeerd individu.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisinformatie over het gebruikersprofiel van al onze bezoekers verzamelen. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van geautoriseerde klanten, de aard en omvang van het bedrijf, en de aard en omvang van de advertentie-inventaris die de geautoriseerde klant van plan is te kopen of te verkopen.

Welke organisaties verzamelen de informatie?

In aanvulling op onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardbedrijven, clearinghouses en banken) die diensten als krediet, verzekering en escrow-diensten kunnen leveren, deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. We hebben geen controle over hoe deze derde partijen dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel hoe ze de persoonlijke informatie die ze van bezoekers en geautoriseerde klanten krijgen, gebruiken. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakel in de distributieketen optreden en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de Site Persoonlijk Identificeerbare Informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de Site aan te passen, om de juiste diensten aan te bieden en om te voldoen aan koop- en verkoopverzoeken op de Site. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopkansen op de Site of over informatie met betrekking tot het onderwerp van de Site. We kunnen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken om contact op te nemen met Bezoekers en Geautoriseerde Klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze Bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, delen met onze aangesloten agentschappen en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een agentschap dat namens ons optreedt.

Hoe wordt de Persoonlijk Identificeerbare Informatie opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door liftmeupactie.be wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van liftmeupactie.be behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes zijn er voor Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van of gecontacteerd worden door ons en/of onze leveranciers en aangesloten agentschappen door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen op

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die door de browser van de bezoeker aan de website wordt verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

Worden er cookies gebruikt op de Site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken cookies ook voor veiligheidsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Bijvoorbeeld, als een geautoriseerde klant is ingelogd en de site meer dan 10 minuten ongebruikt is, zullen we de geautoriseerde klant automatisch uitloggen. Bezoekers die geen cookies op hun computer willen laten plaatsen, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de website gebruikenhttps://liftmeupactie.be , met het nadeel dat bepaalde functies van de website niet goed kunnen functioneren zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze serviceproviders gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U kunt meer details over welke cookies worden gebruikt vinden op onze cookie-informatiepagina.

Hoe wordt de login informatie liftmeupactie.be gebruikt?

liftmeupactie.be gebruikt inloggegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adressen, ISP’s en browsertypes, om trends te analyseren, de Site te beheren, de beweging en het gebruik van een gebruiker te volgen en om brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Site?

liftmeupactie.be heeft partnerschappen en andere samenwerkingsverbanden met een aantal leveranciers gesloten en zal dat blijven doen. Dergelijke leveranciers kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie op een noodzaak om de basis te weten voor het evalueren van geautoriseerde klanten om in aanmerking te komen voor service. Ons privacybeleid dekt niet hun verzameling of gebruik van deze informatie. Openbaarmaking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie om te voldoen aan de wet. Wij zullen Persoonlijk Identificeerbare Informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs nodig is om de veiligheid van onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Hoe houdt de Site Persoonlijk Identificeerbare Informatie veilig?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons veiligheidsbeleid en onze praktijken. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of sofi-nummers, wordt beschermd door middel van encryptieprotocollen, om informatie die via het internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel gezien redelijke maatregelen nemen om een veilige site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, knoeien en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk voor bezoekers of geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen bezoekers eventuele onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om Persoonlijk Identificeerbare Informatie over hen bij te werken of om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar Stuur een bericht.

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de site is verzameld, verwijderen of deactiveren?

Wij bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om Persoonlijk Identificeerbare Informatie uit de database van de Site te verwijderen of te deactiveren door contact op te nemen. Echter, vanwege back-ups en records van verwijderingen, kan het onmogelijk zijn om de invoer van een Bezoeker te verwijderen zonder enige restinformatie te bewaren. Een persoon die verzoekt om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te laten deactiveren, zal deze informatie functioneel laten verwijderen, en wij zullen geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie met betrekking tot die persoon verkopen, overdragen of gebruiken op welke manier dan ook.

Uw rechten

Dit zijn samenvattende rechten die u heeft op grond van de wet op de gegevensbescherming

  • Het recht op toegang
  • Het recht op correctie
  • Het recht om te wissen
  • Het recht om de verwerking te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  • Het recht op gegevensdraagbaarheid
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Het recht om toestemming in te trekken

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen. Echter, als we ons privacybeleid wijzigen op een manier die kan leiden tot openbaarmaking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie die een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft gevraagd niet openbaar te worden gemaakt, zullen we contact opnemen met deze bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant toe te staan een dergelijke openbaarmaking te voorkomen.

Links:

https://liftmeupactie.be bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website gaat. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.